کانال تلگرام هاشم عباسی

تكنیكﻫای تمدد اعصاب

امروز بدترین روز زندگی خود را تجربه كرده اید. كارفرمای شما در مقابل دیگران به شما توهین کرده است و وقتی در راه برگشت از رستوران بودید، با اتومبیل خود تصادف كردهﺍید و این باعث دیر رسیدن به جلسهﯼ بعد ازظهر شده و موجب برخورد شدیدتر كارفرما شده است. هنگام مراجعه به خانه لیز میﺧورید و با كمر روی زمین می افتید. بـا دردسر فراوان وارد اتومبیل شده و با سرعت هرچه تمام به طرف منزل حركت میﻛنید و به دلیل سرعت غیر مجاز توسط پلیس جریمه می شوید... تصورش را بكنید!

بعد از تلو تلو خوردن و باز كردن درب منزل فقط میﺧواهید استراحت كنید و آرامش خـود را به دست بیاورید. بنابراین ممكن است با یك نوشیدنی خنك و تماشای تلویزیون خود را آرام و ریلكس كنید. اما این كار توصیه نمیﺷود. شما قصد دارید استرس را از خود بیرون نمایید و هدف فقط استراحت كردن نیست. كارشناسان بر این عقیدهﺍند كه بهترین راه برای تمدد اعصاب این است كه فرد به تدریج احساسات خود را ارضا نماید.

غوطه وری

لازم نیست حتماً برای ریلكس شدن به قلهﯼ كوه بروید، فقط كافی است خود را در یك منظرهﯼ معمولی كوچك غوطه ور سازید. برای مثال اگر تابلوی نقاشی زیبایی در خانه یا محل كارتان دارید، آن را مجسم كنید و زیبایی آن را مورد تحسین قرار دهید. اگر آكواریمی پُر از ماهیﻫای رنگارنگ دارید، برای مدتی به حركات روان و سلیس آنﻫا نگاه كنید تا به آرامش برسید.

احساسات خود را برانگیزید

در مرحلهﯼ بعد سفری به لالهﯼ گوش خود داشته باشید. به موسیقی مورد علاقهﺗان گوش دهید. كلاسیك، پاپ، یا هر چیز دیگر. فقط سعی كنید از کارهایی كه باعث ایجاد هیجان و تنش در شما میﺷود، اجتناب نمایید. به كار بردن یك هدفون می تواند از شنیده شدن صداهای دیگر جلوگیری كند و باعث آرامش بیشﺗر گردد.

مطابق با ذائقهﯼ خود یك فنجان چای سرد، آب میوهﯼ خنك یا آب سرد میل كنید.

حس بویائی را فراموش نكنید. بوی عود، یك شمع معطر و یا عطر مورد علاقهﯼ همسرتان میﺗواند شما را آرام كند. حتی می توانید به حـمام رفته با صابونﻫای مایع و معطر بدن خود را بشویید.

اگر كسی هست كه می تواند شـما را ماساژ دهد، از او بخواهید این كار را انجام دهد. محققان میﮔویند كه ماساژ مناسب میﺗواند هورمونﻫای ایجاد استرس را كاهش دهد و تنش را از بین ببرد. اگر تنها هستید كمی شانه ها و گردن خود را مالش دهید و به آرامی دستﻫا و پاهایتان را ماساژ دهید.

تمدد اعصاب تدریجی

روش بعدی یكی از تكنیكﻫای تست شده و مؤثر است كه می ﺗواند فرد را به حالت مطلقی از آرامش برساند. با به كار بردن این روش میﺗوانـیـد احساسی تـازه و بهﺩور از ناملایمات به دست آورید.

همان طور كه قبلاً نیز گفته شد با گوش دادن به موزیكی دلﭘذیر شروع كنید. سپس روی سطحی راحت دراز بكشید. چشمانﺗان را ببندید و نفسی عمیق بكشید. اجازه دهید شكمﺗان به طرف بالا و پایین حركت كند. در همان حال كه با آرامش دراز كشیدهﺍید، روی پاك كردن ذهن خود تمركز كنید.

احساس آرامش بیشﺗری می كنید؟ اكنون نوبت تمرین اصلی است. از قسمت بالا با چشمﻫا شروع میﻛنیم. چشمان خو را به هم فشار داده و پیشانی را به سمت بالا نگاه دارید گویی در حال تحمل یك فشار عصبی زیاد می باشـید. چند لحظه به همین صورت صبر كنید. سپس چشمان خود را رها كنید و آرام روی هم قرار دهید. احساس كنید كـه تنشﻫا از چشمانﺗان جدا میﺷوند. از این ملایمت برای چند لحظه لذت ببرید و دوباره از ابتدا شروع كنید.

به سراغ آرواره و فك برویدو همین تمرین را در این قـسمت تکرار كنید. عضلات فك و آروارهﯼ خود را منقبض و بعد از مدتی كوتاه رها سازید تا تنش از شما دور شود. به همین ترتیب به طرف قسمتﻫای پایینﺗر بدن مانند گردن، شانهﻫا، قفسهﯼ سینه و ... بروید. هر از گاهی مكث كنید و ببینید قسمتﻫای بالاتر هنوز احساس استرس میﻧمایید یا خیر. اگر تنش زدایی به طوركامل انجام نگرفته بود به آن قسمت برگردید و تمرین را تكرار كنید. ( معمولاً چشم ها و آرواره نیاز به تكرار تمرین خواهند داشت. )

به همین منوال ادامه دهید تا به شكم، ران، ساق و در انتها به كف پاها برسید. بسته به وقتی كه شما اختصاص می دهید و زمانی كه بدن شما برای ریلكس شدن نیاز دارد این تمرین ممكن است از 15 دقیقه تا 1 ساعت به طول بینجامد.

برای رسیدن بـه آرامـش هرگز نباید شتابﺯده عـمل كرد و باید هر آن چه كه نیاز دارید و می خواهید به خودتان بدهید. این روش بـرای ایجاد حالت خود تلقینی و رسیدن به آرامش مطلق بسیار مؤثر است و در همهﯼ شرایط كار می كند.

اگر با ورزش یوگا آشنایی داشته باشید، متوجه شباهتﻫای بیﺷماری در تمرین بالا و تكنیكﻫای این هنر باستانی هندوستان خواهید شد.

در انتها استرش شما باید از بین رفته باشد و یا حداقل تقلیل یابد. احساس آرامش و راحتی خواهید كرد، حتی ممكن است شبیه انسانی بیﺧیال از ناملایمات آزاد شوید. اندكی وقت را به مجسم نمودن لحظات خوشحالی و آرامش اختصاص دهید و از نبود استـرس لذت ببرید.

و البته به یاد داشته باشید كه :

با یاد خدا دلﻫا آرام میﮔیرند.


منبع : سایت مردمان