کانال تلگرام هاشم عباسی

تست - صداقت

پرسش های زیر را با دقت بخوانید و با صداقت پاسخ دهید .

برای پاسخ دادن به هر کدام از سؤالات زیر یکی از جواب های ( بله خیر نمی دانم ) را انتخاب کنید.

1. آیا گاه‌ و بیگاه‌ دروغ‌ مصلحتی‌ می‌گویید؟

2. آیا تا به‌ حال‌ چیزی‌ كِش‌ رفته‌اید؟

3. آیا تا به‌ حال‌ خودتان‌ را به‌ تمارض‌ زده‌ و مرخصی‌ استعلاجی‌ گرفته‌اید؟

4. آیا تا به‌ حال‌ برای‌ بالا بردن‌ فروش‌ تولیدات‌ محل‌ كارتان‌، به‌ دروغ گویی‌ متوسل‌ شده‌اید؟

5. آیا طوری‌ رفتار می‌كنید كه‌ دیگران‌ شما را ثروتمندتر از آن چه‌ هستید، در نظر بگیرند؟

6. اگر بدانید كه‌ یكی‌ از دوستانتان‌ دروغ‌می‌گوید، آیا به‌ حمایت‌ از او می‌پردازید؟

7. آیا حاضرید دوستتان‌ بابت‌ كارخلافی‌ كه‌ شما مرتكب‌ شده‌اید، مورد  تنبیه ‌و مجازات‌ قرار گیرد؟

8. اگر در پاركینگ‌ عمومی‌، به‌ طور اتفاقی‌ به‌ماشینی‌ خسارت‌ وارد آورید، آیا تاوان‌ آن‌ رامی‌پردازید؟

9. اگر در خیابان‌ یا اماكن‌ عمومی‌، كیفی‌ پر از پول‌ پیدا كنید، آیا آن‌ را تحویل‌ كلانتری‌ و  یا مأموران‌ پلیس‌می‌دهید؟

10. اگر در بانك‌، چكی‌ دریافت‌ كنید كه‌ متعلق‌ به ‌شما نباشد، آیا آن‌ را پس‌ می‌دهید؟

11. آیا تاكنون‌ از زیر هر گونه‌ مالیاتی‌ در رفته‌اید؟

12. اگر در محل‌ كارتان‌، متوجه‌ شوید كه‌ یكی‌ ازهمكاران‌ به‌ نوعی‌ اختلاس‌ می‌كند، آیا جریان‌ را به‌مافوق‌ تان‌ گزارش‌ می‌كنید؟

13. اگر مغازه‌داری‌، در هنگام‌ پس‌ دادن‌ پول‌ تان‌، زیادی‌ برگرداند، آیا او را در جریان‌ قرار می‌دهید؟

14. اگر شیشه‌ای‌ را بشكنید، آیا خسارت‌ آن‌ را پرداخت‌ می‌كنید؟

15. آیا از كنار تابلوها و علایم‌ هشدار دهنده‌ در اماكن‌ عمومی‌، مثل‌ وارد محوطه‌ چمن‌ نشوید بی‌اعتنا عبور می‌كنید؟

برای هر بلی امتیاز 2، هر نمی دانم امتیاز 1 و هر خیر امتیاز 0 منظور کنید .

امتیاز بین‌ 26 تا  30:

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ به‌ شدت‌ و به‌ حد افراط درست كار، صادق‌، شریف‌، رو راست‌ و راست گو هستید.

امتیاز بین‌ 22 تا 25 :

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ كاملا درست كار، صادق‌، شریف‌، رو راست‌ و راست گو هستید.

امتیاز بین‌ 18 تا 21 :

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ بالای‌ متوسط هستید.

امتیاز بین‌ 13 تا 17:

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ میانه‌ حال‌ و متوسط هستید.

امتیاز بین‌ 9 تا 12:

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ هستید تا حدی‌ حقه‌ باز، متقلب‌ و فریب‌ كار.

امتیاز بین‌ 5 تا 8:

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ حقه‌ باز، متقلب‌ و فریب‌كار هستید.

امتیاز بین‌ 0 تا 4:

نمایانگر آن‌ است‌ كه‌ فردی‌ به‌ شدت‌ حقه‌ باز، متقلب‌ و فریب‌ كار هستید.