کانال تلگرام هاشم عباسی

باورها

چقدر خوب است که هر از گاهی باورهایمان را مروری بکنیم. بد نیست آدم هر چند وقت یک بار ذهنیات و تفکراتش را خانه تکانی کند. ما در مورد رفتار و افکارمان بیشتر از آن چه که فکر کنیم بر حسب عادت فکر می کنیم و عمل می کنیم. برای چند لحظه بدون تعصب این مطلب را بخوانید.

قبل از ادامهﻱ بحث آزمایش زیر را بخوانید. خیلی جالب و خواندنی است:

دانشمندان برای بررسی تعیین میزان قدرت باورها بر کیفیت زندگی انسان ها آزمایشی را در « هاروارد یونیورسیتی» انجام دادند :

80 پیرمرد و 80 پیرزن را انتخاب کردند. یک شهرک را به دور از هیاهو برابر با 40 سال پیش ساختند. غذاهای 40 سال پیش در این شهرک پخته می شد. خط روی شیشه های مغازه ها، فرم مبلمان، آهنگ ها، فیلم های قدیمی، اخباری که از رادیو و تلویزیون پخش می شد، همه را مطابق با 40 سال قبل ساختند. بعد این 160 نفر را از هر نظر آزمایش کردند:

تعداد موی سر، رنگ موی سر، نوع استخوان، خمیدگی بدن، لرزش دست ها، لرزش صدا، میزان فشار خون ...

بعد این 160 نفر را به داخل این شهرک بردند، بعد از گذشت 5 الی 6 ماه، کم کم پشتشان صاف شد، راست می ایستادند، لرزش دست ها بطور ناخودآگاه از بین رفت، لرزش صدا خوب شد، ضربان قلب مثل افراد جوان، رنگ موهای سر شروع به مشکی شدن کرد، چین و چروک های دست و صورت از بین رفت ...

علت چه بود ؟

خیلی ساده است. آنها چون مطابق با 40 سال پیش زندگی کردند، باور کرده بودند 40 سال جوانتر شده اند!

انسان ها همان گونه که باور داشته باشند می توانند بیندیشند. باورهای آدمی است که در هر لحظه به او القا می کند که چگونه بیندیشد.

اصولاً فرق بین انسان ها، فرق میان باورهای آنان است. انسان های موفق با باورهای عالی، موفقیت را برای خود خلق می کنند. انسان های ثروتمند، باورهای عالی و ثروت آفرین دارند که با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمام مسائل به دنبال کسب ثروت می روند و با باورهای مثبتشان به ثروت مطلوب خود می رسند.

قانون زندگی قانون باورهاست. باورهای عالی سرچشمهﻱ همهﻱ موفقیت های بزرگ است. توانمندی یک انسان را باورهای او تعیین می کند.

انسان ها هر آنچه را که باور دارند خلق می کنند. باورهای شما دستاوردهای شما را در زندگی می سازند. زیرا باورها تعیین کنندهﻱ کیفیت اندیشه ها، اندیشه ها عامل اولیهﻱ اقدام ها و اقدام ها عامل اصلی دستاوردها هستند.

به فرمودهﻱ امام علی(ع) :

مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود. مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود. مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود. مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود. مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود.