کانال تلگرام هاشم عباسی

ایجاد ارتباط مؤثر و محبوبیت

چند پیشنهاد جهت ارتباط مؤثر و محبوبیت در بین دیگران

1. یک پیشنهاد تکراری!! شنونده خوبی باشید . شاید بگویید گوش کردن که کاری ندارد، بله گوش کردن ساده است اما اگر شنونده فن گوش کردن را نتواند به درستی به کار ببندد، رابطهﻱ سالم و مؤثری پدید نمی آید. برای آنکه محبوب دیگران شوید باید حس گوش کردن را یاد بگیرید، تمرین کنید و بسیار به کار ببندید. هماهنگی لازم بین اینکه شما ژست بگیرید، توی چشم طرف مقابلتان زل بزنید و مرتباً سرتان را تکان بدهید اما حواستان پیش معاملهﻱ خانه تان یا هر چیز دیگری باشد، هر کسی را متوجه این موضوع که شما فن گوش کردن را بلد نیستید می کند. فن گوش کردن مغایر با خمیازه کشیدن، به ساعت نگاه کردن و تند تند آدامس جویدن است.

2. صادق باشید، بدون ابهام و با صراحت و صداقت صحبت کنید. روابطی که این اصل را ندارند بی شک قطع خواهند شد.

3. همدلی کنید نه همدردی! هیچ کس درد هیچ کسی را به طور واقعی نمی فهمد، پس ما همدردی نمی توانیم کنیم اما همدلی فرایندی است که در طی آن خودمان را جای طرف مقابل می گذاریم و دنیا را از دریچهﻱ چشم او می نگریم. در همدلی قضاوت ممنوع است و ما حق نداریم دربارهﻱ دیگران قضاوت کنیم مگر اینکه قاضی یا حقوقدان باشیم؟!

4. حرف خود را مزه مزه کنید، خودتان را جای طرف مقابل بگذارید و اگر گفته هایتان تلخ نبود به زبان بیاورید.

5. نصیحت نکنید؛ هیچ یک از ما از نصیحت خوشمان نمی آید. بیهوده خود را خسته نکنید و به جای نصیحت پیشنهاد بدهید.

6. سرزنش نکنید؛ هیچ کس بی عیب نیست و هیچ گلی بی خار نمی باشد. پس دیگر جایی برای سرزنش باقی نمی ماند. سرزنش کردن بهداشت روانی دیگران را به خطر می اندازد.

7. افراد را همان گونه که هستند بپذیرید. اگر قصد محبوبیت دارید بهتر است افراد را با تمام بدی ها و خوبی هایشان بپذیرید. پذیرش بی قید و شرط را فراموش نکنید.

8. احترام دیگران را نگه دارید. تا وقتی به دیگران احترام نگذارید به شما احترام نمی گذارند و اصولاً مردم جواب هدیه را با هدیهمی دهند و جواب کتک را با لگد!!

9. به شیوهﻱ مناسب مخالفت کنید؛ به جای بلند کردن صدا، بحث و جدل مخرب و ...... ازروش خلع سلاح استفاده کنید. در این روش سعی می کنیم در حرف های طرف مقابل حقیقتی را بیابیم. حتی اگر با کل سخن مخالف هستیم. این روش تسکین دهنده و آرام بخش اعصاب است.

                        

به نقل از : کاریزما مشاور