کانال تلگرام هاشم عباسی

چگونه درس فیزیک را برای کنکور بخوانیم


,Page 5 of about 460,000 results (0.24 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 6 of about 460,000 results (0.27 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page 7 of about 460,000 results (0.39 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گونه درس فیزیک را برای کنکور بخوانیم
,
چگونه فیزیک را 100 بزنیم
,
شیمی را چگونه بخوانیم
,
چگونه فیزیک را یاد بگیریم
,
فیزیک کنکور
,
چگونه فیزیک را صد بزنیم
,
چگونه فیزیک را بهتر بخوانیم
,
چگونه فيزيك بخوانيم
,
چگونه فیزیکدان شویم
,

 
 

Searches related to چگونه درس فیزیک را برایPage 3 of about 460,000 results (0.25 seconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کنکور بخوانیPage 4 of about 460,000 results (0.24 seconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 درس فیزیک را برای کنکور چگونه بخوانیم ؟
 1. معمولاً تعداد سؤالات فیزیک به شرح ذیل طراحی می شود :

 2. رشته ریاضی : سال اول 5-4 سوال     

 3.   سال دوم 8-7  سوال                                                       سال سوم 13-11  سوال                                                  سال چهارم  21-20 سوال

 4. رشته تجربی : سال اول 4-3 سوال                                سال دوم 7-6 سوال                 سال سوم 9-8 سوال        سال چهارم  15-13 سوال

 5. در کتاب فیزیک پیش دانشگاهی نیم سال اول مهم تر است و کمی بیش از نصف سهم سؤالات را به خود اختصاص می دهد.

 6. روابط و مفاهیم هر بخش را یادداشت نمایید تا به ارتباط مفهومی مطالب پی ببرید .

 7. تنوع سوالات این درس بسیار زیاد است وتنها با حل مسائل بسیارزیاد ومتنوع می توان به موفقیت دراین درس امیدوار بود بنابراین سعی کنید با حل تمرین به تسلط دست یابید نه با زیاد خواندن چون بخش های زیادی از فیزیک استدلالی است تا حفظ کردنی .

 8. توجه داشته باشید سؤالات کنکور این درس در سال های اخیر به سمت سؤالات تحلیلی گرایش پیدانموده است.

 9. دقت کنید که درک مفاهیم ، مثال ها ، تصاویر و حتی آزمایش های کتاب مهم هستندومی توانند به عنوان سوال مطرح شوند  .

 10.  توجه داشته باشید که گرچه محاسبه ذهنی سرعت شما را افزایش می دهد ولی این شیوه کاملا پر خطاست بنابراین تمامی  مراحل حل یک مسئله را باید یادداشت نمود تاامکان کنترل مراحل حل مساله راداشته باشید                                                                                                                                        8)   برای تسلط در فیزیک سعی کنید توان محاسباتی ریاضی خود را افزایش دهید .وازمطالعات خودخلاصه برداری نمائید

 1. با خواندن هر سؤال یا تست به دنبال نکته کنکوری آن باشید .

 2. تست های سال پایه این درس را حتماً با فاصله حداقل 24 ساعت بزنید تا مطالب آن در ذهن شما تثبیت گرددوبه میزان نگهداری ذهن خود پی ببرید.ولی سال چهارم راهمان روزبزنید

 3. به جای جزوه خوانی و کتاب های کمک آموزشی ابتدا کتاب درسی خود را بخوانید وبرای تکمیل مطلب به سراغ جزوات وکتابهای تست بروید  .

  12)  هرعدد درتست فیزیک حتما بدنبال معنی نمودن یک کمیت است پس  به اعداد تستها توجه ویژه بنمایید )  حتما تبدیل واحد درتستهای فیزیک را فراموش نکنید

  13) درکتاب فیزیک پیش دانشگاهی وفیزیک سال سوم قسمت مغناطیس سوالات ازپیچیدگی کمتری برخوردارهستند حتما تمرین دراین قسمت می تواند کار گشا باشد

  14) پس ازرسیدن به پاسخ حتما یک بار دیگر مسئله را به سرعت مرور کنیم که گزینه عمدتا مضربی از ده بوده یا بگونه ای است که تستها با جواب انحرافی وجود دارد

  15)قدرت محاسبه درحل تستها بسیار مهم است بنابراین سعی شود روابط راقبل از محاسبه ساده کنیم تارسیدن به پاسخ راحت تر انجام پذیرد

  16) آرامش درهنگام خواندن تست ودرست خواندن تست ودرک سوال قبل از اقدام به پاسخ کلید موفقیت دربسیاری از تست ها است لذا موقع مطالعه تستها زیر نکات مهم وکلیدی تست خط بکشید

  17) پس از رسیدن به پاسخ حتما گزینه صحیح رادرپاسخنامه ثبت نمائید وارد نمودن یک باره همه تست امکان خطا رابالا می برد

  18)درانتخاب کتاب تست حتما با مشاورخود مشورت نمائید تاکتاب مطابق توانمندی شما به شما پیشنهاد گردد

  19) قبل از عید الزاما رعایت زمان مهم نیست بلکه قدرت تسلط شما برحل مسئله مهم است پس درصورت افزایش زمان نگران نشوید

  20 ) گاهی  در مطالعات وپس از حل یک تست خود راطراح کنکور فرض نموده واز آن قسمت یک سوال مشابه طرح نمایید

   

 
 پایان سخن
آیا ارتباط دقیق و پیچیده اما کاملا منظم اجسام در جهان خداوندگاری ندارد؟؟؟ سبحان الله
آفتاب ایران