کانال تلگرام هاشم عباسی

چگونه برای کنکور ریاضی بخوانیم


,
چگونه ریاضی تجربی را برای کنکور بخوانیم
,
چگونه ریاضی را برای کنکور بخوانیم
,
ریاضی تجربی کنکور
,
چگونه برای کنکور ریاضی بخوانیم
,
روش درست خواندن ریاضی
,
چگونه زیست را برای کنکور بخوانیم
,
چگونه حسابان را برای کنکور بخوانیم
,
چگونه ریاضی را 100 بزنیم
,
چگونه در امتحان ریاضی 20 بگیریم
,

چگونه ریاضی بخوانیم
,
چگونه ریاضی بخوانیم برای امتحان
,
چگونه در امتحان ریاضی 20 بگیریم
,
چگونه شب امتحان ریاضی بخوانیم
,
چگونه برای کنکور ریاضی بخوانیم
,
روش درست خواندن ریاضی
,
چگونه در ریاضی قوی شویم
,
چرا باید ریاضی بخوانیم
,
روش خواندن ریاضی برای امتحان
,
چگونه امتحان ریاضی را بیست شویم
,
فردا امتحان دارم هیچی نخوندم
,
درس ریاضی را چگونه بخوانیم؟
,
چگونه رياضي بخوانيم که در يادگير ي به ما کمک کند ؟
,
چگونه ریاضی بخوانیم تا بتوانیم نمراتی عالی بگیریم؟!
,
آشتی با ریاضی - چگونه درس بخوانیم و چگونه امتحان بدهیم
,
چرا باید ریاضیات بخوانیم؟
,
 چگونه امتحان ریاضی را آسان کنیم؟
,
آموزش ریاضی,
 ترفند های ریاضی, 
راز های رساضی, 
راز و رمز های ریاضی, 
رازهای ریاضی,

, روش خواندن ریاضی,
قب
 
 

Searches related to چگونه برای کنکور ریاضی بخوانی

 

  1. محصولات آموزشی به آموز

    Adwww.behamuz.com/
    آمادگی کنکور ریاضی، تجربی و انسانی شاوره، خرید آنلاین و ارسال رایگان
 
ولی
 
 
 
 
 
د
 
 
ر 
 
 
ا
 
 
مت
 
 
حا
 
 
ن ر
 
 
یاضی

 

 کلیدهای  طلایی برای موفقیت در درس ریاضی

1- بهتراست ریاضی راازسال اول دبیرستان شروع کنیم زیراسنگ بنای علمی  شما          می باشد ولی ازمثال ها شروع کنید بدون توجه به پاسخ یا راه حل آنها که در کتاب درسی نوشته شده است، سپس دست به مقایسه بزنید

2-  بیش از 99% دانش آموزان، ریاضی راازروی جزوه وکتاب کمک آموزشی    می خوانند نه از روی کتاب درسی خودشان واین یک خطای بزرگ ومصطلح است

3- سعی کنید تمام متن کتاب را به صورت خط به خط خوانده وکنترل نمائید

4- تمرین های کتاب درسی را بدون نگاه به حل المسائل، حل نموده وسپس اشکالات خود را از معلمان یا شاگردان برتر یادانشجویان بپرسید درغیر این صورت به دفترچه حل تمرین مراجعه نمائید

5- سعی کنید آموزش یک مطلب در کلاس درس اتفاق بیفتد ( دقت هوشمندانه وفعال درکلاس ) ویادگیری مطالب آموزشی را به بعد از کلاس ومنزل منتقل نکنید (همواره تصورکنکورپس ازکلاس راداشته باشید)

6- هیچگاه فرمول ها راحفظ نکنید زیرا بزودی فراموش می کنید، سعی کنید فرمول ها را به صورت کاربردی  یاد بگیرید نه حفظ کردنی

7- پس از خواندن یک مبحث بافاصله حداقل  24 ساعت تست بزنیدنه بلا فاصله وتعداد تست آن به حدی باشد که ملکه ذهن شما شود البته دروس سال چهارم رابلا فاصله تست بزنید

8- درنیمسال اول تست ها رابدون زمان بزنید زیرا سرعت دراین دوران برای شما مهم نیست بلکه مفهوم مطلب مهم است

9- تست ها را یک جا بزنید ویک جا نیز تصحیح کنید نه اینکه پس از زدن هر تست به سراغ پاسخ های آن بروید

10- تست هایی که قادر به حل آن نیستید را رها نکنید وبه سراغ نکته کنکوری آن بروید درصورتی که باز نتوانستید حل کنید از صرف زمان برای حل آن نگران نباشید چون مفهومی یاد گرفتن موضوع برای شما مهم است نه سریع یاد گرفتن آن

11- این باور رادر خودتان تقویت کنید که توان شما از کتاب ریاضی بالاتر است زیرااین کتاب برای سطح متوسط دانش آموزان یک جامعه تدوین شده است

12- هرکار سختی نتیجه ای شیرین بدنبال دارد ویاس ازیادگیری فقط زحمات شمادرسایر دروس راازبین می برد وبه خاطر داشته باشید درکنکور درس هایی که برای اکثریت داوطلبان مشکل است حتی یک تست درست آنها رتبه شما را به سرعت جابجا می کند

13- کلاس های کنکور این درس یاسایر دروس وقتی ارزشمنداست که پس ازکلاس فرصت کار ومرور روی مطالب آن کلاس را داشته باشید درغیراین صورت فقط هزینه پرداخت نموده اید

      14- برای پاسخ به سؤالات درهرمبحث فقط به آموخته های خودازآن مبحث فکر نکنید بلکه بدانید که ریاضیات یک زنجیره ای است که ازسایر قسمت ها هم می توان برای حل مسائل استفاده نمود پس برای پاسخ سؤالات محدود فکر نکنید ( به عنوان مثال : حل مسائل مماس به جای استفاده از مشتق با استفاده از هندسه )

15- به منظور تسلط برهندسه پایه بهتراست مباحث مشترک دوکتاب راباهم بخوانید (مثل استدلال وهندسه فضایی ) دراین درس اصل کار تمرینهاومثالهای کتاب درسی است وبه منظور پاسخ گویی تستها کشیدن شکل بسیارراهگشاست

16- درهندسه تحلیلی که شایدراحت ترین درس سال چهارم است به صورت مفهومی روی آن تمرکز کنید غیرازروابط اصلی کتاب به هیچ رابطه ی دیگری احتیاج نداریم وباتمرین زیاد به تسلط می رسیدرفصل مقاطع که پر مطلب ترین فصل درهندسه تحلیلی است ازروش استاندارد سازی وباکمک شکل به حل مسایل برسید ولی دردوران محورهای مختصات حفظ فرمول کمک می کند چون راه حل مسئله ها باروش کتاب خیلی طولانی می شود

17- برای پاسخگویی به سوالهای جبر واحتمال وگسسته ابتدا باید صورت سوال رامتوجه شویم تا بتوانیم برای آنها راه حل انتخاب کنیم مثلاًدربخش مجموعه ها رسم نمودارون به حل سئوال ها کمک می کند یادربخش احتمال جمله ی خبری صورت سئوال و فضای نمونه وجمله پرسشی پیشامد تصادفی را معرفی می کند

18- تمرین های کتاب هندسه1و2 وتحلیلی چندین بار عیناً درکنکور آمده اند پس حتماً آنها راحل کنید وبفهمید

19- برای حل سوالهای احتمال نیاز به فرمول ندارید بلکه باید روی مبحث آنالیز تسلط داشته باشید وبافکر باز سراغ حل تستهای آن بروید

20-به منظور تسلط بربخش نظریه اعداد باید مطالب این فصل را برای خود دسته بندی وخلاصه نویسی نمایید وباکمی دقت وتمرکز وحل تمرین های متنوع مرتبط باکتاب روی مفاهیم آن مسلط شوید

 

 پایان سخن
پاک ومنزه است محاسبه گر خورشید و ماه
آفتاب ایران