کانال تلگرام هاشم عباسی

نفرات برتری که از نیمسال دوم شروع کردند!!!