کانال تلگرام هاشم عباسی

رتبه و کارنامه قبولی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی صنعتی امیرکبیر

دوشنبه 23 بهمن 1396
از مشاور عباسی سوال دارید؟