کانال تلگرام هاشم عباسی

رتبه و درصد لازم برای پزشکی همه دانشگاه ها

 

 

نام دانشگاهظرفیت رشتهتعداد قبولی کانونچارک پائین تراز کانونچارک پائین رتبه منطقه 1چارک پائین رتبه منطقه 2چارک پائین رتبه منطقه 3ادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیاتزیستفیزیکشیمی

 

 برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 94 می باشد .
نام دانشگاهظرفیت رشتهتعداد قبولی کانونچارک پائین تراز کانونچارک پائین رتبه منطقه 1چارک پائین رتبه منطقه 2چارک پائین رتبه منطقه 3ادبیاتعربیمعارفزبانزمینریاضیاتزیستفیزیکشیمی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران 106 134  7528 58 65 92 7 8 8 8 1 6 7 7 8
11004
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نيمسال اول
54 55  7275 93 173 69 7 8 8 8 1 6 6 7 7
4181
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
نيمسال اول
80 84  7178 140 176 223 7 8 8 8 1 5 6 6 7
3446
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
نيمسال دوم
80 78 7113 200 252 434 6 7 8 8 1 5 6 5 6
2970
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نيمسال اول
46 44 7086 207 337 72 7 7 8 8 1 5 6 5 7
1810
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نيمسال اول
62 59 7058 347 423 152 6 7 8 8 1 5 6 5 6
1774
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نيمسال دوم
94 95  6987 281 429 172 6 7 7 7 1 5 5 5 6
1412
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نيمسال اول
62 53 6925 246 350 264 6 7 8 7 1 4 6 5 6
1399
دانشگاه علوم پزشکی ایران 128 112 6919 245 389 532 6 7 8 7 1 4 6 5 6
1665
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نيمسال دوم
88 85 6902 537 617 259 6 7 7 7 1 4 5 4 5
821
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
نيمسال اول
38 39  6875 523 552 162 6 7 7 8 1 4 5 4 6
834
دانشگاه علوم پزشکی همدان
نيمسال اول
32 31 6856   754 303 6 6 8 7 1 4 5 4 5
742
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
نيمسال اول
20 22  6819 1060 998 311 6 6 7 7 1 4 4 4 5
360
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نيمسال دوم
84 74 6815 431 538 623 6 7 7 7 1 4 5 5 6
775
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نيمسال اول
24 22 6811 597 758 228 5 6 7 7 1 4 5 4 5
605
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نيمسال دوم
86 80 6789 433 505 139 6 6 7 7 1 4 5 5 5
733
دانشگاه علوم پزشکی بابل 88 78 6789   889 446 5 6 7 6 1 4 5 4 5
585
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نيمسال اول
38 38 6760 607 664 235 5 6 7 7 1 4 5 4 6
627
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
پذيرش ازميان داوطلبان باعضويت بسيجي
35 26 6759 776 1534   4 6 7 5 1 3 4 4 4
612
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
نيمسال اول
16 14 6746 867 1143 279 6 7 7 6 1 4 5 4 5
316
دانشگاه شاهد - تهران(رشته های پزشکی) 50 30 6701 613     5 6 7 7 1 3 4 3 4
313
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 50 48 6694 506 873 905 5 6 7 7 1 4 5 4 5
576
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
نيمسال اول
58 58 6683 700 784 517 6 6 7 7 1 4 5 4 5
488
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 58 51 6675 1131 1410 465 5 6 7 6 1 3 5 4 5
495
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
نيمسال دوم
52 47 6669 889 1207 427 5 6 7 7 1 4 5 3 5
362
دانشگاه علوم پزشکی یزد 70 68 6662 570 738 699 5 6 7 6 1 4 5 4 5
483
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
نيمسال دوم
58 55 6647 840 994 371 5 7 7 7 1 3 4 4 5
413
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
نيمسال اول
16 14 6637 928 1250   5 6 7 7 1 4 5 4 5
265
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه 74 59 6624   1294 395 5 6 7 6 1 3 5 4 5
556
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
نيمسال دوم
34 31 6616 765 1057 403 6 6 7 6 1 3 5 4 5
325
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 68 56 6609 1052 1307 1064 5 6 7 7 1 3 5 4 5
420
دانشگاه علوم پزشکی كرمان 90 85 6598 765 1112 330 5 6 7 6 1 4 5 4 5
466
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 46 45 6590 734 1025 1174 5 6 7 7 1 4 5 4 5
354
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نيمسال دوم
70 64 6580 962 1198 703 5 6 7 6 1 3 5 4 5
364
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 64 63 6570 1226 1624 776 5 6 7 6 1 3 5 3 5
426
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
نيمسال اول
18 21  6568   1389 791 5 6 7 6 1 3 5 4 5
366
دانشگاه علوم پزشکی بابل
بومي استان مازندران- داراي تعهد خدمت
6 5 6552   1905   5 5 7 5 1 2 3 3 3
145
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نيمسال اول
22 20 6551 954 1369   6 6 8 6 1 4 5 4 5
279
دانشگاه علوم پزشکی فسا 46 41 6550 985 1378 799 5 6 7 7 1 4 5 4 5
265
دانشگاه علوم پزشکی همدان
نيمسال دوم
66 60 6548 973 1289 540 5 6 7 6 1 3 5 4 5
322
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران
نيمسال اول --پرديس خودگردان
20 21  6539 928 2257 1417 5 6 7 6 1 4 4 3 4
238
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 46 44 6515 1456 1744 881 5 6 6 6 1 3 5 4 5
286
دانشگاه علوم پزشکی قم 36 29 6512 988 1331   5 7 7 6 1 4 5 4 5
323
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 40 33 6501 1114 1242 839 5 7 7 6 1 3 5 4 5
174
دانشگاه علوم پزشکی كاشان 64 53 6493 906 1285   5 6 7 6 1 3 5 4 5
245
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 52 47 6485 1226 1804 590 5 6 7 6 1 3 5 3 5
230
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 70 65 6480 1291 1909 690 5 6 7 6 1 4 4 3 5
205
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 60 56 6479 950 1266 635 5 6 7 6 1 3 5 4 5
341
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 16 19  6469 1482 3027 1349 5 6 7 6 1 3 4 3 5
166
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرديس خودگردان
45 46  6448 757 2061 1418 5 6 7 7 1 4 4 4 5
226
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نيمسال اول
34 30 6442 1138 1588 453 5 6 7 6 1 3 5 4 5
184
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
نيمسال دوم
50 48 6440 1326 1580 602 5 6 7 6 1 3 4 4 5
130
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 58 53 6440 1395 2025 890 5 6 7 6 1 3 4 3 4
290
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
نيمسال دوم
42 36 6429 1123 1526   5 6 7 6 1 3 4 4 4
159
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نيمسال دوم
46 43 6415 1231 1781 1501 5 6 7 7 1 4 5 4 5
188
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
بومي استان گيلان- داراي تعهد خدمت
20 10 6411   2789 1302 6 6 7 5 1 3 4 3 5
132
دانشكده علوم پزشكی آبادان 26 24 6398 1456 2061 952 5 6 7 6 1 2 5 3 4
192
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
نيمسال دوم
46 41 6390 1215 1727 1556 5 6 7 6 1 3 5 4 5
192
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 28 27 6388 1205 1672 559 5 6 7 6 1 4 5 3 5
167
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نيمسال دوم
46 44 6374 1171 1597 1194 5 6 7 6 1 3 5 3 5
171
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 44 38 6365 1343 1816 851 5 5 6 5 1 3 4 3 4
262
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
پرديس خودگردان
26 34  6365 2608 3446 2148 5 5 7 6 1 3 4 3 4
125
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
نيمسال دوم
46 45 6351 1361 1722 876 5 5 7 7 1 3 4 3 5
175
دانشگاه علوم پزشکی بم 18 19  6347 1528 2069 1415 5 6 7 6 1 4 4 3 5
99
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
بومي استان لرستان- داراي تعهد خدمت
28 27 6339   2992 1420 4 5 7 5 1 3 4 3 4
132
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
بومي استان البرز- داراي تعهد خدمت
10 7 6335   3243   5 6 7 6 1 3 4 3 4
98
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 28 29  6334   1841 911 5 6 7 6 1 3 5 4 5
187
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نيمسال اول
10 11  6330   1568   5 6 7 6 1 4 5 3 5
144
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
نيمسال دوم
26 25 6322 1321 1837 695 5 6 7 6 1 3 4 3 4
147
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
بومي استان خراسان شمالي- داراي تعهد خدمت
14 14 6313   4215 1834 4 5 7 4 1 4 3 3 4
78
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 20 20 6307 1464 2033 957 5 6 7 6 1 3 4 3 4
157
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت
16 14 6305   3661 1717 5 6 7 5 1 2 5 2 4
81
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج
بومي استان کردستان- داراي تعهد خدمت
16 26  6303   2580 1142 5 6 7 5 1 4 5 3 4
122
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 32 28 6274 1501 2000 797 5 6 7 6 1 3 5 4 5
125
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بومي استان کهگيلويه و بويراحمد- داراي تعهد خدمت
24 24 6273     1259 5 5 7 4 1 3 4 3 4
100
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - تهران
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
21 23  6268 1191 2379 1596 5 6 7 7 1 3 4 4 5
154
دانشگاه علوم پزشکی ایران
بومي استان تهران- داراي تعهد خدمت
20 12 6268 1328     6 6 6 7 1 3 4 4 5
118
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
بومي استان آذربايجان غربي- داراي تعهد خدمت
30 25 6264   2936 1061 5 6 7 6 1 3 4 3 5
109
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 11 17  6260 2978   1693 5 4 7 5 1 2 4 3 4
182
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت
6 4 6248     1772 5 6 6 6 1 3 5 3 4
67
دانشگاه علوم پزشکی كرمان
بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت
20 17 6243   4185 1815 5 5 6 5 1 3 4 3 4
92
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نيمسال اول --پرديس خودگردان
28 38  6210 1828 3312 1722 5 6 6 6 1 3 4 3 5
110
دانشگاه علوم پزشکی یزد
بومي استان يزد- داراي تعهد خدمت
26 23 6201   3847 2020 4 6 6 5 1 3 4 3 4
81
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 13 20  6196 2193 3510 2839 4 5 6 5 1 3 4 3 4
182
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بومي استان خوزستان- داراي تعهد خدمت
32 24 6194   3730 2607 5 5 7 5 1 3 4 3 4
107
دانشگاه علوم پزشکی زابل 30 27 6193 1627 2183 1131 5 6 7 6 1 3 4 3 5
154
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بومي استان ايلام- داراي تعهد خدمت
26 20 6187     1686 4 5 7 5 1 2 4 3 4
125
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت
40 34 6187 2061 3354 1299 5 5 6 6 1 3 4 3 4
110
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پرديس خودگردان
44 62  6186 1934 3472 2054 5 5 6 6 1 3 4 3 4
167
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
28 38  6185 2125 3763 2136 4 5 6 6 1 3 4 3 4
109
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بومي استان قزوين- داراي تعهد خدمت
20 15 6185   4048 2773 4 6 7 5 1 3 5 3 5
67
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه
بومي استان کرمانشاه- داراي تعهد خدمت
32 19 6180   2778 1384 5 5 7 5 1 3 4 3 4
100
دانشگاه علوم پزشکی فسا
بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت
20 15 6176 2574 3802   5 6 6 6 1 3 4 3 4
79
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
بومي استان گلستان- داراي تعهد خدمت
26 24 6175   3935 1443 5 5 7 5 1 3 4 3 4
111
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
8 16  6173 2951 4115 3397 5 6 6 6 1 3 4 2 4
117
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نيمسال اول
36 35 6172 1251 1824 746 5 6 7 6 1 3 4 3 5
179
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بومي استان خراسان جنوبي- داراي تعهد خدمت
30 26 6167   4942 1968 5 6 7 6 1 3 4 3 4
49
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت
40 34 6166 2278 2677 1686 5 6 7 5 1 3 5 3 5
117
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
پرديس خودگردان
32 43  6160 3025 4319 2607 4 6 7 6 1 3 4 3 4
125
دانشگاه علوم پزشکی اراک
بومي استان مرکزي- داراي تعهد خدمت
24 18 6157   4745   5 5 7 5 1 4 4 3 4
65
دانشگاه علوم پزشکی همدان
بومي استان همدان- داراي تعهد خدمت
36 29 6156   3822 2182 4 6 7 6 1 3 4 3 4
90
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 11 11 6155   4698 2005 4 5 7 6 1 2 4 3 4
176
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پرديس خودگردان
38 39  6151 1839 3354 2483 5 6 7 6 1 3 4 4 4
109
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (محل تحصیل آبادان - اهواز)
محل تحصيل آبادان - اهواز --پرديس خودگردان
34 35  6141   4102 2965 4 5 6 5 1 2 4 2 4
87
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 11 15  6135   4132 2735 4 4 7 5 1 3 4 3 4
201
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بومي استان آذربايجان شرقي- داراي تعهد خدمت
28 20 6135 2149 2931 1203 5 6 7 6 1 3 5 3 5
101
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نيمسال دوم
36 34 6131 1609 2100 1142 5 6 7 6 1 3 5 4 4
157
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پرديس خودگردان
30 38  6124 1696 3414 2289 5 5 6 6 1 3 4 3 4
114
دانشگاه علوم پزشکی همدان
پرديس خودگردان
26 29  6123 2825 3935 2920 4 5 7 6 1 3 4 3 4
96
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
بومي استان فارس- داراي تعهد خدمت
10 8 6122   3433   4 5 6 5 1 3 4 3 4
70
دانشگاه علوم پزشکی كاشان (محل تحصیل آران و بیدگل)
محل تحصيل آران وبيدگل --پرديس خودگردان
29 34  6102 2677 4277 3532 5 5 7 6 1 3 4 3 4
76
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
بومي استان هرمزگان- داراي تعهد خدمت
26 26 6100   5610 2311 5 5 7 6 1 3 4 3 4
85
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل كرج)
پرديس خودگردان
45 55  6095 1474 2936 2275 4 5 6 7 1 3 4 3 4
113
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
بومي استان مازندران- داراي تعهد خدمت
26 24 6092   2913 1373 5 5 7 6 1 3 4 3 4
87
دانشگاه علوم پزشکی كرمان
پرديس خودگردان
30 40  6091 2969 4172 2806 4 5 7 6 1 3 4 3 4
88
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
بومي استان خوزستان- داراي تعهد خدمت
12 13  6085   4841 1890 5 5 7 5 1 3 4 3 4
69
دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه
پرديس خودگردان
35 44  6073 3109 4535 2584 4 5 6 5 1 3 4 2 4
114
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 11 18  6070 2829 4102 3426 5 5 6 6 1 3 4 3 4
170
دانشگاه علوم پزشکی بابل
پرديس خودگردان
35 53  6069   3598 3502 5 5 7 6 1 3 4 3 4
95
دانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج 15 18  6056 3105 4541 2684 5 5 7 6 1 2 4 3 4
188
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل بندرانزلی)
محل تحصيل بندرانزلي --پرديس خودگردان
45 62  6054 2811 3883 2962 5 6 6 7 1 2 4 3 4
101
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
بومي استان بوشهر- داراي تعهد خدمت
20 17 6052   2783 1802 4 5 7 6 1 2 4 2 4
73
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
بومي استان اردبيل- داراي تعهد خدمت
28 24 6047   4770 1983 5 5 7 5 1 3 5 3 5
65
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پرديس خودگردان
38 54  6039 3032 4334 3039 4 5 6 6 1 3 4 3 4
97
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 8 14  6036 3002 3768 2435 4 4 7 5 1 2 3 2 4
174
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 8 11  6036 3232 4756 3481 4 4 6 6 1 3 4 3 4
105
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نيمسال اول --پرديس خودگردان
15 22  6035 3275 4763 3661 4 5 6 5 1 2 4 2 4
93
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 30 46  6026 2361 3621 2823 5 5 7 6 1 3 4 3 4
177
دانشگاه علوم پزشکی فسا 23 33  6022 2794 4563 3223 4 5 7 5 1 2 4 3 4
159
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 14 15  6022 2864 4074 3102 4 6 6 5 1 3 4 3 4
122
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
بومي استان چهارمحال و بختياري- داراي تعهد خدمت
30 25 6021   5436 2945 5 5 7 5 1 3 4 3 4
78
دانشكده علوم پزشكی آبادان 7 6016     2549 4 4 6 4 1 2 3 2 4
131
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بومي مناطق سراوان ، خاش ، زاهدان ، چابهار ، کنارک ، سيب وسوران ومهرستان
6 6 6005   2936   5 4 7 5 1 2 4 2 5
75
دانشگاه علوم پزشکی كاشان
بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت
22 18 6001   3742   5 6 7 5 1 3 4 3 3
65
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بومي استان اصفهان- داراي تعهد خدمت
22 15 5996 2538 3354   5 6 7 6 1 3 4 3 5
85
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
بومي استان سمنان- داراي تعهد خدمت
12 10 5991   9925   5 5 6 5 1 3 4 3 4
78
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل احمد آباد مشیر)
محل تحصيل احمدآباد مشير --پرديس خودگردان
45 62  5990 2751 4003 3309 4 5 6 5 1 3 4 3 4
62
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 11 15  5988 2350 3749   4 5 7 6 1 3 4 3 4
120
دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج 23 32  5983 1733 3341 2605 5 6 6 6 1 3 4 3 4
222
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
پرديس خودگردان
41 57  5980 2964 4224 3044 4 5 6 6 1 3 4 3 4
94
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
بومي استان سمنان- داراي تعهد خدمت
26 21 5975   6759   4 5 6 5 1 3 3 3 3
63
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بومي استان زنجان- داراي تعهد خدمت
22 18 5968   7198 2572 5 5 6 6 1 3 4 3 4
88
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نيمسال دوم --پرديس خودگردان
14 21  5948 3329 4887 3790 4 5 7 6 1 2 4 2 4
89
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
بومي استان کرمان- داراي تعهد خدمت
16 15 5936   5713 2876 4 4 7 4 1 3 4 3 4
75
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
بومي استان خراسان رضوي- داراي تعهد خدمت
14 10 5929   3254   4 4 6 5 1 2 3 2 4
89
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
پرديس خودگردان
23 29  5911 3194 4670 3571 4 5 6 5 1 3 4 3 4
85
دانشگاه علوم پزشکی قم
بومي استان قم- داراي تعهد خدمت
20 16 5890   4663   4 5 6 5 1 3 4 3 5
83
دانشگاه علوم پزشکی اراک 14 17  5881 2074 3887 3212 4 5 6 6 1 3 4 3 4
171
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 16 20  5869 2851 3912 3190 5 6 7 7 1 3 4 3 4
146
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 14 18  5865 3143 4570 3634 5 5 7 5 1 3 4 2 4
210
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل ساری)
پرديس خودگردان
38 49  5858 2708 4010 3388 4 5 6 6 1 3 4 3 4
117
دانشگاه علوم پزشکی زابل 8 10  5847 3310 4863 3764 5 6 7 6 1 2 4 2 4
137
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 15 25  5846 3091 4588 3426 5 5 7 5 1 3 4 3 4
184
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 11  5845 3077 4428   4 6 7 5 1 3 4 3 4
105
دانشگاه علوم پزشکی قم 11 12  5799 1944 3254 2672 5 6 7 6 1 3 3 3 4
219
دانشگاه علوم پزشکی بم
بومي شرق استان كرمان- داراي تعهد خدمت
12 13  5796     4468 4 5 6 4 1 3 3 3 3
89
دانشگاه علوم پزشکی بم 5 5701 3225     3 5 7 5 1 3 3 3 3
138
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت- نيمسال دوم
20 13 5699   6206 4183 4 4 6 5 1 2 4 2 3
133
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 11 12  5639   4504 3203 4 4 6 5 1 3 3 2 4
233
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بومي استان سيستان و بلوچستان- داراي تعهد خدمت- نيمسال اول
20 13 5606   5835 2790 5 4 7 4 1 2 4 2 4
121
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بومي مناطق ايرانشهر ، چابهار ، کنارک ، دلگان ، سرباز ، فنوج ، قصرقند و نيک شهر
6 5 5551     4190 5 6 7 4 1 2 3 1 3
224
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 4 5456       4 6 6 7 1 2 3 2 3
612
دانشگاه علوم پزشکی زابل
بومي مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي زابل (زهک ، هيرمند ، نيمروزهامون وهيرمند)- داراي تعهد خدمت
16 9 5386     3597 5 5 6 5 1 1 3 2 4
166
دانشكده علوم پزشكی آبادان
بومي شهرستان هاي آبادان ، خرمشهر ، شادگان و اروندکنار- داراي تعهد خدمت
26 21 5336     9742 4 4 6 5 1 2 3 2 3
346