کانال تلگرام هاشم عباسی

دعای مطالعه


,
 
 

Searches related to دعای مطالعPage 2 of about 1,060,000 results (0.46 seconds) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,Page 3 of about 1,060,000 results (0.22 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دPage 4 of about 1,060,000 results (0.26 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عای Page 5 of about 1,060,000 results (0.26 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مPage 6 of about 1,060,000 results (0.27 seconds) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طالعه
,
متن دعای مطالعه
,
دعای مطالعه با ترجمه
,

 

دعای مطالعه

اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین”؛ خدایا مرا از تاریکی های وهم و خیال بیرون آور و با نور فهم مرا گرامی دار، پروردگارا درهای رحمتت را بر ما بگشای و گنجینه های دانشت را بر ما بگستران! به رحمتت ای مهربان ترین مهربان ها”.

دوشنبه 18 مرداد 1395
از مشاور عباسی سوال دارید؟