کانال تلگرام هاشم عباسی

درجه لیسانس در سربازی سال 96-97