فکر کنم برای آفبا باشه ولی سایت مرجعش که همون کنکور آسان هست چیزی ننوشته.حجمش که زیاده چون فیلمه!برید ادامه مطلب

مدرس : دکتر محمد چلاجور | آیتم ها: ۷ , اندازه: ۱٫۲۰ GB

 

نامحجم
zamin_3_(easykonkur.ir)_01.avi ۲۰۴٫۷ مگ
zamin_3_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۸۱٫۵ مگ
zamin_3_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۷۷٫۹ مگ
zamin_3_(easykonkur.ir)_04.avi ۱۸۵٫۷ مگ
zamin_3_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۶۶٫۴ مگ
zamin_3_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۶۹٫۲ مگ
zamin_3_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۳۸٫۳ مگ

 

مدرس : دکتر محمد چلاجور | آیتم ها: ۱۳ , اندازه: ۲٫۶۷ GB

نامحجم
zamin_4_(easykonkur.ir)_01.avi ۲۰۶٫۱ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_02.avi ۲۰۸٫۶ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_03.avi ۲۲۵٫۲ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_04.avi ۲۲۱٫۰ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_05.avi ۲۱۸٫۳ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_06.avi ۲۲۳٫۸ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_07.avi ۲۱۷٫۳ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_08.avi ۲۱۵٫۴ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_09.avi ۲۲۶٫۹ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_10.avi ۲۱۱٫۸ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_11.avi ۲۱۹٫۱ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_12.avi ۲۱۳٫۵ مگ
zamin_4_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۲۶٫۶ مگ

 


گرداورنده :ارمین
منبع:ایزی کنکور