یه چند پارت از قسمت اول مونده که اونارو هم میزارم.بقیش هم که قسمت دوم آموزش حرفه ای مبحث مهم مشتق کنکور آسان است هست به تدریس امیر مسعودی.بازم میگم این لینک ها روزی پرسرعت میشه اما نمیدونم کی!ادامه مطلب

 

حجم
moshtagh1_(easykonkur.ir)_01.avi ۱۰۶٫۹ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۰۵٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۰۶٫۰ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_04.avi ۶۶٫۳ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_05.avi ۱۱۰٫۷ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۰۹٫۳ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۰۹٫۲ مگ
moshtagh1_(easykonkur.ir)_08.avi ۶۲٫۸ مگ


حجم
moshtagh2_(easykonkur.ir)_01.avi ۱۳۶٫۸ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_02.avi ۱۳۵٫۲ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_03.avi ۱۳۵٫۲ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_04.avi ۱۳۶٫۵ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_05.avi ۳۱٫۲ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_06.avi ۱۳۵٫۵ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_07.avi ۱۳۴٫۰ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_08.avi ۱۳۳٫۹ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_09.avi ۱۳۹٫۲ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_10.avi ۲۴٫۱ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_11.avi ۱۳۷٫۹ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_12.avi ۱۳۶٫۵ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_13.avi ۱۳۶٫۵ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_14.avi ۱۳۷٫۹ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_15.avi ۲۸٫۶ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_16.avi ۱۸۴٫۳ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_17.avi ۱۸۳٫۰ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_18.avi ۱۸۲٫۹ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_19.avi ۱۸۳٫۸ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_20.avi ۳۹٫۲ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_21.avi ۱۲۸٫۹ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_22.avi ۱۲۷٫۸ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_23.avi ۱۲۷٫۶ مگ
moshtagh2_(easykonkur.ir)_24.avi ۳۱٫۲ مگ

  منبع : کنکور100