کانال تلگرام هاشم عباسی

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دولتی روزانه کنکور