کانال تلگرام هاشم عباسی

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دولتی روزانه کنکور 95 - 96