کانال تلگرام هاشم عباسی

آخرین رتبه های قبولی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

این مطلب حاوی:

آخرین رتبه های قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه 1 و 2 و 3  کنکور سال 96_97

 آخرین رتبه های قبولی در رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه 1 و 2 و 3

آخرین رتبه های قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه 1 و 2 و 3

آخرین رتبه های قبولی در رشته مامایی,هوشبری,پرستاری,اتاق عمل, علوم تغذیه, علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منطقه 1 و 2 و 3

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

به نظر شما برای قبولی در  رشته های خوب دانشگاه شیراز چیکار باید کرد؟

پنجشنبه 25 بهمن 1397
از مشاور عباسی سوال دارید؟